Special løsning til Ministerium
20. april 2021

Nonbye har gennem flere år arbejdet sammen med det nuværende Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri omkring facadeskiltningen på ministeriets bygning på Nyropsgade i København.

Her er flere restriktioner – herunder krav om meget få huller i bygningen. Nonbye har derfor udviklet en løsning, hvor bogstaverne i ministeriets navn monteres på gennemsigtige skinner, som er monteret med meget få skruer. Når der sker ændringer, er det enkelt at skifte bogstaver ud – uden at skulle lave nye huller i facaden. Bogstaverne er udført i kobber, og tidens tand giver dem en flot patina.