Produktionen i Odder holder sig i form

10. november 2022
Gymnastik i frokostpausen i produktionen - Nonbye

Her ses tre medarbejdere som udnytter deres frokostpause til at få rørt sig, så de igen er klar til at printe, skære, plotte, fræse m.m.

Nonbye støtter altid op om et sundt og aktivt arbejdsmiljø hvilket er med til at understøtte verdensmål 3 om sundhed og trivsel, som er et af de fem verdensmål, vi aktivt har valgt at arbejde for.