Sidst ændret: 16-09-2020

Privatlivspolitik

 

1. Introduktion

Denne privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi hos Ole Nonbye A/S (Nonbye) behandler dine personoplysninger samt informerer dig om dine rettigheder i forhold til indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken er gældende for dit brug af Nonbyes hjemmeside. Dermed gælder den også for de informationer, som du efterlader ved brug. Når du besøger hjemmesiden, accepterer du derfor samtidig vores privatlivspolitik.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Nonbye. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata sker dette altid i overensstemmelse med relevante lovbestemmelser.

 

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er hos Nonbye dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ole Nonbye A/S
Knudsminde 4
DK – 8300 Odder

CVR-nr.:           58274917
Telefon nr.:      +45 8781 5100
E-mail:             mail@nonbye.dk

 

3. Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

Dette afsnit beskriver formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger.

Nonbye indsamler personoplysninger om dig både i relation til funktionaliteten af vores services men også i forhold til dig som kunde. Personoplysningerne bliver indsamlet når du besøger vores hjemmeside, anvender de services hjemmesiden inkluderer og når du selv oplyser os herom.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne kontakte dig vedrørende:

  • Kunderelationer
  • Indsendelse af kontaktformular via hjemmesiden
  • Jobansøgning via hjemmesiden

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1 litra a
  • Databeskyttelsesloven § 12

Der kan være andre retsgrundlag. I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig. I disse tilfælde vil du få nærmere information om formålet og retsgrundlaget i forbindelse med indsamlingen.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er forhold omkring kontakt til dig.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Nonbye behandler kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige for at vi kan udføre vores arbejde. Hvilke konkrete personoplysninger vi indsamler og registrerer, afhænger af dette. Der er følgende kategorier af personoplysninger om dig.

  • Almindelige personoplysninger som eksempelvis navn, adresse, e-mail, telefon nr. og andre personoplysninger du måtte afgive.
  • Cookies: Du kan læse vores cookiepolitik, når du tilgår vores hjemmeside.

 

Sociale medier: Vores hjemmeside og sider på sociale medier kan indeholde funktioner fra fx Facebook, Twitter og LinkedIn, som har deres egne vilkår og privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at læse udbyderens vilkår samt privatlivspolitik, inden du benytter dem.

Chatfunktionen: Vores hjemmeside indeholder en chatbot fra Weply, som har sin egen privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at læse udbyderens vilkår samt privatlivspolitik, inden du benytter den. Du kan se privatlivspolitikken for Weply her.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger såfremt vi er forpligtet hertil eller såfremt det er nødvendigt for det arbejde der skal varetages. 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • Samarbejdspartnere som assisterer vores virksomhed (f.eks. IT serviceudbydere eller underleverandører)
  • Andre Nonbye enheder (f.eks. Nonbye datterselskaber i andre EU-lande).

I de tilfælde skal oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende persondataret.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager dine personoplysninger direkte fra dig og vores samarbejdspartnere.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Nonbye opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opnå formålene med behandlingen. Vi opbevarer derfor kun oplysningerne i en given periode, hvor der eksisterer et krav om opbevaring, der er et andet sagligt formål med opbevaringen, eller i henhold til anden lovgivning.

I nogle tilfælde kan der udveksles personoplysninger med en samarbejdspartner eller underleverandør. Hvis disse behandler personoplysninger på Nonbyes vegne, skal opbevaring og sletning ske i henhold til gældende persondataret og databehandleraftale. Derudover er parterne ikke berettiget til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller rette myndigheder gør det til et krav.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.