Partnerskaber, vidensdeling og grøn strøm
28. juni 2022
VIND energi certifikat fra AURA - Nonbye

… er dele af Nonbyes CSR-strategi. Vores HR-koordinator Maria Skallerup har været indlægsholder hos UdviklingOdder, som er et netværk, der har til formål at fremme erhvervslivet i Odder. Mødet blev holdt hos AURA.

Nonbye er en aktiv del af netværket, og vi deler gerne viden med fx byens iværksættere. Senest var CSR og bæredygtighed på dagsordenen, og Maria holdt et oplæg om arbejdet med Nonbyes nyeste CSR rapport, hvor deltagerne også fik indblik i vores CSR tiltag. Det gav anledning til mange interessante snakke med deltagerne. 

”Der var stor interesse for vores CSR arbejde og kommende tiltag for at få medarbejderne involveret endnu mere,” fortæller Maria. 

Hun tog mange positive indtryk med hjem sammen med certifikatet på, at Nonbye også i 2022 køber 100% af sit elforbrug som vindkraft.