Lad os honorere jeres krav til bæredygtighed

Nonbye er pionerer på de bæredygtige løsninger, og vi oplever en stigende interesse fra markedet.
I dag udvikler og producerer vi således folieløsninger til nogle af Europas mest miljøbevidste virksomheder, som har stor fokus på CSR i både deres strategi og dagligdag.

I 2022 var mere end 60% af vores bilreklamer produceret ved hjælp af bæredygtige foliematerialer, som ikke indeholder PVC. Foliebaserede løsninger er også blevet anvendt til en bred vifte af andre formål såsom fx instore løsninger og storformatprint. Derfor er der en markant gevinst at hente med bæredygtige løsninger på dette område.

Vi arbejder kontinuerligt på at udbrede kendskabet til alle muligheder og fordele med de bæredygtige løsninger. For rigtig mange af vores kunder er det vigtigt at kunne underbygge en grøn og bæredygtig profil. Derfor konverterer vi alle egnede løsninger til bæredygtige, når vores kunder ønsker det.

Hos Nonbye går CSR og ordentlighed hånd i hånd

Ordentlighed er en vigtig del af kulturen hos Nonbye. Vi prioriterer det brede samfundsansvar både socialt og i forhold til miljøet.
Vi valgte derfor i 2021 at udarbejde vores første CSR rapport, hvor vi fortæller om vores tiltag og resultater –  og samtidigt går vi forrest på CSR-området i vores branche.

For os er det en rejse, som startede for længe siden, hvilket du kan læse mere om her på hjemmesiden. Med vores seneste tiltag tager det nu fart og retning.
Vi ved endnu ikke, hvor rejsen ender. Vores mål er, at vi bliver så bæredygtige og tager så stor samfundsansvar som muligt.

Læs mere i vores seneste CSR-rapport

Daglig omtanke for miljøet

Hos os ligger det på rygraden at tænke miljøet ind i produktion og dagligdag.
Vi gennemfører løbende store investeringer og ønsker proaktivt at inddrage miljø og bæredygtighed ind i vores CSR-politik.

Vi leverer visuelle identitetsløsninger til nogle af Europas mest krævende og miljøbevidste virksomheder.
Derfor er det af afgørende betydning for os og vores kunder, at vi kan leve op til de store krav på kvalitets- og miljøområdet.

Derfor er vi også ISO 9001 og ISO 14001-miljøcertificerede, har en aktiv miljøpolitik og stor fokus på et godt arbejdsmiljø.

Miljøvenlige produkter

På vores brede sortiment af printløsninger kan vi tilbyde miljørigtige printfarver uden indhold af tungmetaller og opløsningsmidler (UV-farver). De er bl.a. godkendt til brug i legetøjsindustrien og har opnået miljømærkning for hhv. ASTM F963-08 (Nordamerika) og EN71-3 (Europa). De indeholder altså ingen farlige stoffer og har kun lidt eller ingen påvirkning på miljøet.

Nonbye var således de første til at bruge og tilbyde disse nye PVC-frie produkter. 3M’s PVC-frie folier indeholder ligeledes 60 procent mindre opløsningsmiddel end traditionelle selvklæbende folier og er bygget op omkring bio-baseret materiale.

Testcenter på bæredygtige løsninger for 3M

Nonbye har i flere år været testcenter for folieproducenten 3M’s PVC-frie løsninger og i samarbejde med flere store virksomheder – herunder en større dansk legetøjsproducent – været med til at drive processen med udviklingen af de bæredygtige løsninger i høj kvalitet og med lang holdbarhed samt deres udbredelse på markedet.

ISO 9001 og ISO 14001-miljøcertificering

Nonbye gennemførte i 2014 ISO 9001-certificeringen af produktionen gennem det internationalt anerkendte certificeringsbureau BSI og er efterfølgende re-certificeret. Efterfølgende har vi også opnået ISO 14001 miljøcertificering, som er den dominerende miljøstandard på verdensplan.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som virksomheden skal opfylde for at blive certificeret.

Miljøpolitik

Nonbye sørger konstant at mindske virksomhedens påvirkning af miljøet i form af et aktivt miljøarbejde.

Det er vores klare hensigt, at alle vores aktiviteter gennemføres med mindst mulig forurening af det ydre miljø, under hensyntagen til virksomhedens tekniske og økonomiske muligheder.

Det betyder i praksis, at vi:

– mindst én gang årligt opstiller miljømål.

– aktivt inddrager medarbejdere i miljøarbejdet og aktivt vil arbejde for at øge medarbejdernes og udvalgte kunders viden og kendskab til miljøforbedringer.

– konstant søger at udvikle, producere og markedsføre flere miljørigtige produkter, ydelser og løsninger.

– altid vil overholde gældende miljølovgivning og myndighedskrav.

– vil vedligeholde et certificeret miljøledelsessystem.

– at 100% af vores totale elforbrug kommer fra vindkraft fra vindmøller placeret i Danmark (VIND certifikat).

Skal vi kontakte dig og din virksomhed?

For at sikre at vores service og produkter er i højeste kvalitet, handler vi kun med erhvervskunder.