Hos Nonbye går CSR og ordentlighed hånd i hånd

11. maj 2021
Nonbye CSR

Ordentlighed er en vigtig del af kulturen hos Nonbye. Her prioriteres det brede samfundsansvar både socialt og i forhold til miljøet. Derfor har man besluttet at udarbejde en årlig CSR-rapport, hvor der fortælles om tiltag og resultater. Samtidigt går Nonbye forrest på CSR-området i deres branche.

For Nonbye er det en rejse, som startede for længe siden, og med de seneste CSR-tiltag tager det nu fart og retning. Nonbye er således pionerer på de bæredygtige løsninger i deres branche, og virksomheden oplever en stigende interesse fra markedet.

Særligt fokus på produktionen

”I dag udvikler og producerer vi således folieløsninger til nogle af Europas mest miljøbevidste virksomheder, som har stor fokus på CSR i både deres strategi og dagligdag,” siger adm. direktør Lars Nonbye.

”Produktionen er en væsentlig del af vores forretning, og vi har naturligvis et særligt fokus her – også når det gælder CSR. Derfor er vi også ISO 14001 certificerede, og det er vores klare hensigt, at produktionen og øvrige aktiviteter gennemføres med mindst mulig belastning af omgivelserne og med gode sociale forhold for vores medarbejdere. Alt i naturlig sammenhæng til vores tekniske og økonomiske muligheder.”

Fem verdensmål i fokus

Udviklingen står ikke stille, hvilket også gælder hos Nonbye i arbejdet med at tage så stort et samfundsansvar som muligt. Derfor har man valgt at forholde sig aktivt til de 17 verdensmål og gennemført en større intern proces med det formål at få udvalgt de verdensmål, hvor man har størst mulighed for at gøre en indsat og en forskel. Nonbye har således udvalgt verdensmål 3, 7, 8, 12 og 17.

Handling bag ordene

I den netop udkomne CSR-rapport uddyber Nonbye handling, indsats og bidrag inden for hver af de enkelt udvalgte verdensmål og på flere overordnede CSR-områder. Og det er altafgørende for Nonbye, at det ikke bliver tomme ord.

”Vi er meget opmærksomme på, at det aldrig må komme til at handle om greenwashing,” siger Lars Nonbye. ”Hos os spiller det ordentlige en afgørende rolle. Det gælder også på CSR-området. Derfor har vi specificeret de indsatser, vi arbejder med, og hvordan vi måler resultaterne. Udvikling vil kunne følges i vores årlige CSR-rapport. Vi ved endnu ikke, hvor rejsen ender, men vores mål er, at vi bliver så bæredygtige og tager så stort samfundsansvar som muligt.”