Hos Nonbye blomstrer kultur og specialister på vækstvejen

10. marts 2021
Lars Nonbye for enden af bord i mødelokale - Nonbye

Nonbyes unikke DNA er en forudsætning for både at have en god arbejdsplads og være en værdifuld samarbejdspartner for kunderne. Det siger Lars Nonbye og ser tilbage på et uforudsigeligt 2020, hvor Nonbye med handlekraft, holdånd og held har holdt snuden i vækstsporet.

Den langsigtede vision for Nonbye er klar. Man vil vinde det nordiske marked for implementering af skilte og visuel identitet, og vil hjælpe internationale kunder ud i verden. De første step på vejen er yderligere oprustning på det nordiske marked – og her fokus på primært Sverige og Norge.

Nonbye er kommet ud af 2020 med en vækst i omsætning og på bundlinjen på godt 10 %, en styrket markedsposition specielt i Sverige og Danmark samt identifikation af nye muligheder i Norge. Dermed fortsættes arbejdet mod opnåelse af de strategiske målsætninger.

Fokus, held og ydmyghed

Det ligger imidlertid ikke i kulturen i Nonbye at profilere sig på vækstrater og ”big is beautiful”. ”Vi lærte tilbage i min fars tid at være ydmyge og gå lidt stille med dørene,” fortæller Lars Nonbye. ”Når det er sagt, skal det også med, at vi naturligvis er meget tilfredse med at have haft et rigtig godt 2020, hvor meget er gået vores vej. Det tilskriver jeg i høj grad vores yderst kompetente specialister, et stærkt DNA, øget synlighed i markedet og at vi har, for at sige det ligeud, været ”svineheldige”. Men samtidig ved vi jo også godt, at jo mere man øver sig, jo heldigere bliver man oftest. Det gælder både på golfbanen og i forretningsverdenen – og vi har nok ikke fået øvet os nok på golf…”

Det hele starter med vores DNA

Historie, kultur, kompetencer og værdisæt er grundelementerne i en virksomheds DNA. Hos Nonbye spiller de en særlig rolle. Derfor kommer alle nye medarbejdere også til en to-timers date med Lars Nonbye til en grundig ”DNA-indoktrinering”. ”Vi kender værdien af vores stærke DNA, og har stor respekt for, at vi skal holde fast i det – også når vi vokser både i Odder, på Sjælland samt i Sverige og Norge,” fortæller Lars Nonbye. ”Alle medarbejdere skal vide, hvad vi kommer ud af, og at det innovative, håndværket og at vi ikke går på kompromis med kvaliteten, er grundstenen i vores forretning og altid har været det. Sammen med pladsen til glæde, og det at vi deler vores begejstring og gerne griner højlydt, giver det en god og unik arbejdsplads. Det smitter positivt af på vores kunder, og det vil de også gerne være en del af.”

Specialister gør den store forskel

Hos Nonbye har man et hus fyldt med nordiske specialister, som hver især kan noget særligt inden for deres kompetenceområder. Her findes det faglige fundament under forretningen og en vigtig del af at underbygge det gode håndværk fra Ole Nonbyes tid i en 2021 indpakning. ”Vores medarbejdere udvikler sig løbende, samtidig med vi tilfører nye kompetencer. Det gælder både i Danmark, Norge og Sverige,” siger Lars Nonbye. ”Vi har også her været begunstigede af, at vores senest tilkomne kolleger i Sverige netop også kan underbygge vores forretning med unikke kompetencer og deler vores grundlæggende værdier.”

Tager konsekvensen

Lars Nonbye fremhæver også det at turde tage konsekvenser som en vigtig del af fastholde virksomhedens DNA og skabe værdifulde resultater. ”Det gælder både på de interne og eksterne fronter. Hvis vi oplever, at en kunde eller en medarbejder ikke passer godt sammen med os, er vi parate til at sige pænt farvel og tak for denne gang. Det medfører, at vi internt arbejder i samme retning og vores medarbejdere er holdspillere, fordi det betyder noget for dem at være hos Nonbye. For kunderne betyder det, at de kan regne med, at vi er ærlige og siger det lige ud, hvis vi ikke mener, vi kan hjælpe dem og være værdiskabende sammen. Så er de bedre tjent med at finde nogle andre at arbejde sammen med,” siger Lars Nonbye.

Øget fokus på det bæredygtige

Når Lars Nonbye ser ind i de næste år, er det også i bevidsthed om, at det bæredygtige vil få en endnu større rolle. Det gælder både internt i virksomheden, hvor man har flere tiltag på vej og eksternt i de løsninger som udvikles til kunderne.

”Også når det gælder det bæredygtige, har vi været med fra starten og været en vigtig samarbejdspartner i udviklingen af de PVC-fri folier,” siger Lars Nonbye. ”Nu ser vi ind i nogle helt nye muligheder med fokus på CSR og bæredygtighed. Vi lancerer således vores første CSR-rapport i forbindelse med årsregnskabet for 2020. CSR er en stor del af vores DNA, men det kan blive endnu større. Derfor vil vi nu gerne forpligte os mere både i forhold til markedet og internt ved at synliggøre status og indsatsområder.”