Globalt fokus fra lokalt perspektiv
21. oktober 2021
Verdensmål 12 med Jesper - Nonbye

Hos Nonbye er det vores ambition kontinuerligt at finde løsninger, så vores produktion belaster miljøet mindst muligt. Målet er udelukkende at producere på bæredygtige materialer. Vi ved også vejen dertil er lang og, at asfalten bliver lagt i takt med, vi hele tiden finder nye løsninger.
 
Som bekendt vil mange bække små gøre en stor å, og derfor tæller selv de allermindste forbedringer i det store regnskab hos os. Vi har netop nu bl.a. fokus på bæredygtig kontorhold, digitalisering i produktionen for at mindske forbruget af papir samt genbrug af tomme blækbeholdere og it-udstyr.

Alt er med til at understøtte verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, som er ét af de fem verdensmål, vi aktivt har valgt at arbejde for.

”Det er en naturlig del af vores DNA at have blik for både små og store muligheder for at tage hensyn til miljøet lokalt og globalt,” fortæller salgschef Jesper Borchers. ”Det gælder, når jeg skal beholde min computer og mobiltelefon i mindst tre år, inden de må udskiftes ligesom jeg kun printer det, der er allerhøjest nødvendigt. I det større perspektiv har vi også altid de bæredygtige briller på, når vi rådgiver kunderne om nye løsninger og fx anbefaler den PVC-frie folie. Vi skal forbruge smartere og tænke i cirkulære løsninger både sammen med kunderne og internt.”