Tæt samarbejde med GLIMMA om udrulning i hele Norden

Som et vigtig led i sammenlægningen mellem TNT og FedEx, som nu er verdens største luftkurernetværk, skulle alle TNT-kontorer have nye facadeskilte, pyloner og wayfinding samt biler ny foliering. Den opgave har Nonbye løst i flere lande i Norden i tæt samarbejde med kollegerne i GLIMMA.

Lever op til FedEx høje krav

Nonbye har samarbejdet med FedEx gennem en længere periode og kender kundens høje krav.
Nonbye har sammen med GLIMMA også honoreret kravene på denne opgave.

Designet til de enkelte skilte, pyloner, wayfinding og biler er udviklet af FedEx i henhold til deres design-guide.
Nonbye har været ansvarlige for at få designet til at fungere i praksis i forhold til eventuelle myndighedskrav samt selve produktionen og den efterfølgende montage.

”Vi inddrager altid myndighederne tidligt i processen, så vi sikrer den løsning, vi når frem til sammen med kunden, lever op til alle krav. Dermed undgår vi oftest unødige forsinkelser.”

Projektleder Malene Juul Krogh, Nonbye

Skiltning og myndighedskrav

I forbindelse med opgaven har Nonbye i Danmark haft kontakt til myndighederne i Danmark og Finland for at sikre, at den nye skiltning også lever op til de krav som findes i de enkelte lande. Nonbye i Sverige har haft kontakten til de svenske myndigheder.

Foliering af biler

Som et led i skiftet fra TNT til FedEx er alle TNT-biler også folieret på ny med FedEx logo og farver. Nonbye har produceret og monteret folie på godt 35 biler og lastbiler i hhv. Danmark og Finland, og der vil løbende komme flere til.

Strenge sikkerhedskrav

Flere af FedEx lokationer er under terrorovervågning, hvilket stillede ekstraordinære krav til koordinering og løbende godkendelser. ”Vi skulle have sikkerhedsgodkendt vores montører samt de tidspunkter, de skulle arbejde på,” fortæller Malene Juul Krogh. ”Samtidig skulle vores materiel såsom lifte også godkendes. Det gav en del ekstra koordinering, men alt er forløbet rigtig godt.”

Caseansvarlig

 

 

Malene Juul Krogh - profilbillede

Malene Juul Krogh

Vil I vide mere?

I er velkomne til at kontakte Malene Juul Krogh for at høre mere om detaljerne i denne case.

Skal vi kontakte dig og din virksomhed?

For at sikre at vores service og produkter er i højeste kvalitet, handler vi kun med erhvervskunder.