Tidligere hospital kan være svært at finde rundt i

Vita Park er et kreativt udviklingshus inden for sundhed, kultur og erhverv, som er beliggende i det tidligere Odder Centralsygehus. Udviklingshuset spreder sig over flere bygninger med mange etager, hvilket kan gøre det svært for de besøgende at finde rundt.

Nonbye har udviklet en gennemtænkt wayfinding, så kunder og leverandører føler sig velkomne og nemt kan finde frem til den afdeling eller virksomhed, de er kommet for at besøge.

Pyloner viser besøgende godt på vej

Strategisk placerede pyloner og skilte viser vej ude og inde, så den besøgende på intet tidspunkt mangler vejvisning. Alle hovedindgange er tydeligt markeret med store foliebogstaver over dørene og på de lange gange hænger elegante skilte ned fra lofterne.

Gennemført visuelt udtryk

Farverne fra Vitas Park’s logo bliver brugt til folier, skilte og pyloner, så besøgende intuitivt genkender skiltningen og nemt ledes til deres mål.

“Kunsten er at udvikle den rette og passende skiltning.
Så få skilte som muligt – men de rigtige steder”

– Kim Christiansen, Nonbye

Følg fodsporene

Fodaftryk guider desuden den besøgende gennem et atrium til den kreative tankefabrik.

Smukke folie dekorationer

Vita Park har dedikeret en tidligere fødegang til en samling usædvanligt smukke møderum, der hvert er udsmykket forskelligt i forhold til møderummets navn. Glasdørene ind til hvert møderum er forsynet med en transparent folie udviklet af Nonbye med motiver og farver nøje afstemt efter rummets tema, så det er nemt at finde og samtidig afskærmer for indkig i rummet. De transparente folier giver en flot effekt på gulvet foran møderummene, og hjælper yderligere til at live de lange gange op.

Caseansvarlig

 

 

Portrætbillede af Kim - Nonbye

Kim Christiansen

Vil I vide mere? 

Jo før vi kommer ind i jeres proces, jo bedre kan vi hjælpe jer.

Kontakt os – vi står klar til at hjælpe jer videre.