I starten af 2022 blev der monteret to pyloner på 16 meter og en på 12 meter hos indkøbscenteret City 2 i Tåstrup. Alle pyloner er trekantede, hvilket skaber synlighed fra tre sider. Samtidig giver det god plads til mange lysskilte til profilering af centerets butikker. Nonbye har været ansvarlig for hele processen fra design over produktion til montage.

Overblik over hele processen

Når der skal monteres tre så høje pyloner, kræver det et stort forarbejde. ”Planlægningen starter mange måneder før, pylonerne bliver monteret,” fortæller projektleder Jan Gress.

”For det første skal vi sikre, at der er kommunal tilladelse til at opføre dem, og at designet kan godkendes i relation til lokalplaner m.v. Efterfølgende går vi i gang med at beregne, hvordan fundamentet skal konstrueres for at kunne holde pylonerne på plads.

Sideløbende med det arbejder vi på det endelige design, får planlagt produktionen, og hvordan pylonerne transporteres frem til kunden. Der skal også bookes en kæmpekran til at hejse dem på plads.”

Stor synlighed døgnet rundt

De to 16 meter høje trekantede pyloner har en bredde på 2,5 meter på alle tre sider, hvilket giver plads til LED-lysskilte på alle sider. Det samme gør sig gældende med den 12 meter høje pylon, som er 2 meter bred på alle siderne. Med den valgte løsning opnår City 2 en rigtig stor synlighed til centerets butikker døgnet rundt.

”Der er ofte mange detaljer at holde styr på. Vi skulle her fx også sørge for at få reserveret/afspærret en del af City 2’s parkeringspladser, så der var plads til vores lastbiler og kæmpekran m.v. ved montagen.”
Projektleder Jan Gress, Nonbye

Særlige krav til fundament

De tre pyloner kræver et solidt fundament. Indledningsvist skal der tages jordprøver, som medtages i beregningerne på fundamentets størrelse. Der skal undersøges, om der evt. ligger elkabler eller andre rør, hvor pylonerne skal stå. Efterfølgende skal der graves ud for montering af et stort stålfundament. I dette tilfælde et ca. 4 x 4 meter stort hul til fundamentet.
Hul til fundament til pylon for City 2 - Nonbye a/s

Montage i vindstille vejr

En dag i slutningen af januar blev de tre pyloner monteret. ”De to foregående dage havde det været kraftigt blæsevejr, hvilket gjorde det umuligt at montere pylonerne,” siger Jan Gress. ”Men lige den dag var vejret perfekt, og de tre pyloner kom sikkert på plads.”

Caseansvarlig

 

 

Portrætbillede af Jan Gress - Nonbye

Jan Gress

Lad os hjælpe din virksomhed med at skabe stærke visuelle udtryk!

Nonbye hjælper alle typer virksomheder, kæder og institutioner i alle brancher med at skabe visuel identitet med høj synlighed og ensartet udtryk. Vi vil også gerne hjælpe dig og dit projekt med at komme sikkert i mål – vi har 50 års erfaring at byde ind med. Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende møde.